dodano: 28.05.2018, 18:24

Spotkania informacyjne do Klas Montessori LO ED

Ogłoszenia pozostałe:

IMG_0014.jpegZapraszamy licealistów w edukacji domowej do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym. Stworzyliśmy nowa wizję Liceum Montessori. Grupa młodzieży licealnej pod opieką tutora uczestniczy w programie edukacyjnym.

Metoda Montessori na poziomie liceum jest jedną wielką pracą własną w otaczającym nas świecie. Dlatego właśnie na tym poziomie proponujemy wsparcie. Nasz projekt zapewnia przyjazne środowisko do zaspokajania naturalnej ciekawości świata. Młodzież ma możliwość wybierania lektur, prowadzenia dyskusji, oglądania, montowania filmów, prowadzenia własnych zajęć, doświadczania.

W roku szkolnym 2017/18 otworzyliśmy 5 Klas Liceum Montessori dla uczniów ED. Działały z powodzeniem w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu. Sukces przedsięwzięcia zawdzięczamy ścisłej współpracy z zespołem tutorów oraz zespołowi osób i instytucji dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami.

To doświadczenie pokazało nam, że realizacja projektu przynosi oczekiwane rezultaty, planujemy dalszy i dynamiczny rozwój.

Proponujmy młodzieży, uczącej się na co dzień w domu, spotkania w grupach. Spotykamy się co dwa tygodnie. Pierwsze poświęcamy na integrację i rozpoznanie potrzeb i pasji uczestników. To rozpoznanie zainteresowań wybiegających poza podstawę programową, pokazuje nam kierunki do dalszej pracy. Dlatego każda grupa działa w oparciu o autorski program.

Innowacją projektu jest to, że impuls do działania wychodzi od młodzieży. Zadaniem tutora jest połączyć zainteresowania i pasje uczestników z możliwościami jakie dają instytucje i specjaliści z różnych dziedzin zaangażowani w projekt. Tutor organizuje spotkania, które polegają na: organizacji warsztatów edukacyjnych, zapraszaniu ciekawych osób na zajęcia, udziału w wystawach, prelekcjach czy innych interesujących wydarzeniach. Młody człowiek ma możliwość pracy indywidualnej z opiekunem, dwa razy w miesiącu.

Pomysł rozwija się też dzięki temu, że tutorzy regularnie spotykają się w swojej grupie, pracują w zespole,wzajemnie się inspirują, podnoszą wspólnie kompetencje oraz korzystają z grupowej superwizji.

„Tutor stwarza przestrzeń dla aktywności poznawczej młodzieży. Merytoryczne treści, wartości czy obraz świata w niej podawany jest propozycją, wobec której uczestnik może się dookreślić, opowiedzieć, po swojemu ją przyswoić." Jacek jakubowski, O sytuacji Edukacyjnej

W roku szkolnym 2018/19 planujemy otworzyć kolejne klasy Montessori, w miejscach w których mieszkają nasi uczniowie.

Harmonogram rekrutacji

W pierwszej połowie czerwca zorganizujemy spotkania informacyjne dla młodzieży i rodziców w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
Każdy kandydat przechodzi rekrutację w czerwcu, która składa się z dwóch elementów:

  • Napisania uzasadnienia swojej decyzji o wejściu w skład grupy (takie osobiste dlaczego ?)
  • Rozmowy rekrutacyjnej z tutorem.

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

Warszawa
4.06.2018 godz. 16.30 „Marzyciele i Rzemieślnicy", Warszawa, ul Bracka 25, piętro III

Kraków
5.06.2018 godz. 17.00 Fundacja „Ziarnko Maku", ul. Ks. S. Pawlickiego 1, Kraków

Wrocław
6.06.2018 godz.18.30 Liceum „Ala", ul. Robotnicza 36-38, Wrocław

Katowice
7.06.2018 godz.17.00 Galeria ASP RONDO, ul. Ks. J. Ziętka 1, Katowice

 

Ola i Marcin Sawiccy z zespołem tutorów

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela