dodano: 18.12.2017, 12:56

Kurs maturalny - intensywna powtórka do matury

Ogłoszenia pozostałe:

IMG_0575.jpeg

KURS MATURALNY 

Intensywna powtórka do matury

 

Czas egzaminów maturalnych zbliża się nieubłaganie ... Proponowane warsztaty pozwolą na szybką powtórkę kluczowych zagadnień z danego przedmiotu – biologii, chemii, fizyki i matematyki.


Podczas każdego spotkania w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań zwrócimy Waszą uwagę na to co najważniejsze, na kluczowe sformułowania i zagadnienia, skomentujemy często popełniane błędy uczniowskie wynikające np. z braku czujności, przedyskutujemy Wasze wątpliwości, pokażemy, na co zwracać uwagę, czytając treść zadania i planując jego rozwiązanie.  

Termin: w dniach 4 – 9 lutego 2018 (od niedzieli do piątku)

Przedmioty do wyboru (można wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty):  

 • Zakres rozszerzony: biologia, chemia, fizyka, matematyka 
 • Zakres podstawowy: matematyka 

Szczegóły kursu dla każdego przedmiotu

 • 6 spotkań po 3 godz. zegarowe dziennie (część teoretyczna, rozwiązywanie zadań)
 • zadania do przerobienia w domu (po każdym dniu zajęć)
 • po zakończeniu kursu 1 godz. zegarowa kontaktu poprzez Skype z każdym uczestnikiem według potrzeb  

Grupa: maksymalnie 15 osób w jednej grupie 

Liczba grup: maksymalnie 3 z każdego przedmiotu

Miejsce: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11 Kraków 

Zapisy: Zgłoszenia i pytania dotyczące Kursu prosimy kierować na adres  fundacja@szkolamontessori.com.pl, dokładny plany zajęć prześlemy wszystkim  zapisanym na zajęcia.

Opłaty:  koszt uczestnictwa w kursie jednego przedmiotu

 • dla uczniów Montessori Mountains Schools 50 zł
 • dla uczniów z innych szkół 300 zł


Zagadnienia z biologii (zakres rozszerzony):

 1. Komórka, metabolizm komórki, tkanki.
 2. Zoologia bezkręgowców.
 3. Zoologia kręgowców.
 4. Fizjologia roślin i zwierząt.
 5. Genetyka.
 6. Ekologia, ewolucjonizm.

Zagadnienia z chemii (zakres rozszerzony):

 1. Budowa atomu, budowa cząsteczki, wiązania chemiczne, układ okresowy pierwiastków
 2. Systematyka związków nieorganicznych – tlenki, wodorki, kwasy, wodorotlenki, sole (w tym związki koordynacyjne)
 3. Obliczenia chemiczne – stechiometria, roztwory, stężenia, rozpuszczalność; pH, stała i stopień dysocjacji, odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe
 4. Elementy termochemii, kinetyki oraz reakcji z udziałem elektronów (reakcje redox)
 5. Węglowodory i jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
 6. Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów; białka i węglowodany

Zagadnienia z fizyki (zakres rozszerzony):

 1. Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej
 2. Termodynamika
 3. Ruch harmoniczny i fale
 4. Pole elektryczne i prąd stały
 5. Magnetyzm
 6. Fale elektromagnetyczne i optyka

Zagadnienia z matematyki (zakres rozszerzony):

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne
 2. Równania i nierówności
 3. Funkcje
 4. Ciągi. Trygonometria
 5. Planimetria. Stereometria
 6. Prawdopodobieństwo. Rachunek różniczkowy

Zagadnienia z matematyki (zakres podstawowy):

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne
 2. Równania i nierówności
 3. Funkcje
 4. Ciągi. Trygonometria
 5. Planimetria. Stereometria
 6. Prawdopodobieństwo. 

Prowadzący:

dr Małgorzata Krzeczkowska

pracownik Wydziału Chemii UJ w Krakowie; wieloletni nauczyciel chemii w liceum (poziom rozszerzony); autorka lub współautorka książek z chemii stanowiących pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego; wieloletni wykładowca i prowadząca warsztaty promujące postawę badawczą dzieci na Uniwersytecie Dzieci; entuzjastka edukacji alternatywnej; w wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej i pisze wiersze.

 

dr hab. Anna Czarnecka

pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; wieloletni wykładowca anatomii człowieka, histologii i  immunologii; autorka i współautorka prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu immunobiologii; z potrzeby popularyzacji nauk przyrodniczych aktywnie uczestniczy w Festiwalu Nauki oraz warsztatach biologicznych promujących postawę badawczą młodzieży; entuzjastka edukacji alternatywnej; w wolnych chwilach chodzi po górach i czyta książki.

 

dr Dagmara Sokołowska

pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie; wieloletni nauczyciel fizyki w klasach o profilu fizycznym uniwersyteckim (V LO w Krakowie); autorka Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”; od wielu lat prowadzi warsztaty z nauk przyrodniczych i ścisłych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników akademickich; lubi czytać kryminały, chodzić do kina oraz słuchać muzyki soulowej i jazzowej.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela