Kontakt

Zespół Gimnazjalno-Licealny w Koszarawie Bystrej:

W budynku szkoły w Koszarawie Bystrej mieści się główne biuro Szkół Fundacji Królowej św. Jadwigi.

Kazimiera Gębala i Małgorzata Kamińska

Kazimiera Gębala i Małgorzata Kamińska - "Dziewczyny z sekretariatu", które chętnie służą pomocą i swoją wiedzą, aby rozwiązać Wasze problemy związane z administracją szkolną.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela