Liceum

„Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa

wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku

żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
i abyś całą skórą zmierzył się ze światem"

fragment wiersza „Podróż" Zbigniewa Herberta

DSCF1127.jpeg

Koncepcja prowadzenia Liceum Montessori jest propozycją powstałą na bazie doświadczeń wynikających z dotychczasowej współpracy z młodzieżą naszych szkół.
Pomysł polega na tym, że prawie każdego dnia, na różne sposoby, będziemy Wam coś proponowali. Pracę własną w lektorium, warsztaty z rysunku, chemii, fizyki, wyjazdy na festiwale filmowe, zajęcia dziennikarskie w redakcjach gazet i rozgłośniach radiowych, wymiany międzynarodowe, realizację własnych „start up", dobre praktyki , tutoring...
Propozycja jest skierowana do młodzieży naszego Liceum Montessori, uczącej się w ramach edukacji domowej. Możliwość udziału w propozycjach Strefy Montessori zostaje utracona w sytuacji jakiejkolwiek nierzetelności, braku współpracy, nieobecności na umówionych zajęciach. Wtedy zobowiązujemy się tylko do przeprowadzenia wymaganych ustawą egzaminów końcoworocznych, próbnej matury i matur.

tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela