Rekrutacja

Gimnazjum i Liceum w Koszarawie Bystrej

Termin rekrutacji:

  • Od 1 marca do 15 kwietnia 2016

 Zasady przyjęcia dziecka:

  • Przesłanie zgłoszenia
  • Rozmowa z kandydatem i Rodzicami
  • Udział w weekendowej wyprawie w góry.
  • Sprawdzian z wiedzy ogólnej.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, telefoniczną i osobiście w godzinach pracy biura szkoły. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O przyjęciu ucznia decyduje Komisja Rekrutacyjna do 10 dni po zakończeniu rekrutacji.

Formularze do pobrania

  • Ankieta zgłoszeniowa (liceum i gimnazjum.pdf) - do wydrukowania, wypełnienia i złożenia osobiście lub listownie

Ankieta dotyczy tylko uczniów gimnazjum i liceum stacjonarnego. Dokumenty dla uczniów edukacji domowej znajdą Państwo tutaj.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela