Nasza Fundacja

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi została założona w roku 1999 . Powstała z inicjatywy rodziców VIII Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie (dzisiaj jest to Szkoła Przymierza Rodzin nr 2 w Warszawie). Intencją „grupy założycielskiej", było prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, w której byłby realizowany pomysł na wychowanie zgodne z katolicką etyką wychowawczą, uczącą zaradności, samodzielności, myślenia, a jednocześnie, szkoły w pełni dostępną dla rodzin o różnym statusie finansowym - to znaczy, bezpłatną.

Za patronkę obraliśmy Królową Świętą Jadwigę, ponieważ w roku poprzedzającym, cała nasza szkoła, uczestniczyła w Mszy Kanonizacyjnej Królowej Jadwigi na Krakowskich Błoniach.

Po kilku miesiącach działania Fundacji, w czasach pogarszającej się koniunktury gospodarczej w kraju, okazało się, że zebranie środków na utrzymanie bezpłatnej szkoły w Warszawie było jednak w tamtym momencie niemożliwe. Musieliśmy zrezygnować z naszych szkolnych planów.

W roku 2001 pojawiła się możliwość (konieczność) ratowania małej szkoły w Beskidzie Żywieckim, w Koszarawie Bystrej. Podjęliśmy się tego zadania, szczególnie, że nasz statut zakłada prowadzenie nieodpłatnych szkół. Z Bożą pomocą, szkoła w Koszarawie Bystrej istnieje już trzynasty rok, od 2003 roku działa także w budynku w Krzyżówkach, od września 2012 rozpoczęło działalność gimnazjum i liceum w Koszarawie Bystrej, a także Szkoła Podstawowa w Przyłękowie.

Rok 2012/2013 stał pod znakiem dwóch niezwykłych przygód, rozpoczęcia działalności Szkoły Montessori w Przyłękowie i Gimnazjum Montessori w Koszarawie Bystrej. Uruchomione pracownie Montessori stały się przestrzeniami do ciekawej i intensywnej pracy dzieci, młodzieży i nauczycieli. Współpraca z duszpasterzami O. Przemysławem Ciesielskim OP oraz O. Tomaszem Rojkiem OP, liczne wspólne wyprawy do Krakowa, Warszawy, w Tatry i Beskidy, dały możliwośc stworzenia wspólnoty działającej w bardzo dobrej atmosferze.

Fundacja w swoich działaniach wspiera głownie lokalną społeczność, rodziny zaangażowane w edukację domową i wszelkich pasjonatów metody Montessori oraz narciarstwa alpejskiego. Od sierpnia 2014 posiadamy możliwość prowadzenia działalność gospodarczej. Jest ona związana ze strategią naszych szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi, zakładającej zabezpieczenie finansowania bezpłatnych szkół  montessori i zorganizowania działań pozwalających na zróżnicowanie źródeł finansowania naszej edukacyjnej pracy. Teraz podstawą finansowania szkół jest przekazywana subwencja. 

 

Podstawową misją naszych szkół jest

 

„W czasie wspólnej wyprawy w świat wiedzy i ducha tworzymy miejsce w którym, dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają powierzone im przez Boga dary, zdobywają odwagę i umiejętności, aby je wypełniać we współczesnym świecie z pokorą i szacunkiem wobec dokonań naszych przodków".

siedzibA Fundacji Królowej św. Jadwigi:

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi

  • ul. Aleja Niepodległości, nr 18, lok. PIĘTRO 6
  • Warszawa 02-653

KONTO BANKOWE

  • ING Bank Śląski
  • 06 1050 1025 1000 0023 1691 8701

Prezes Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Marcin Sawicki

Wiceprezes Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Aleksandra Sawicka

tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela