Rekrutacja

Edukacja Domowa

Zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą.

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy:

 • wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje Rodziców druki zamieszczone poniżej, oraz przesłać na adres naszej szkoły:
Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa
z dopiskiem: "ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO..." (odpowiednio dla szkoły, do której jest zgłaszane)

 • dołączyć oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości edukowania dziecka w domu, w której musi być wskazany etap edukacyjny np:
  - etap przygotowania przedszkolnego
  - etap 1-3, 1-4
  - etap szkoły podstawowej ( 1-8)
  - etap liceum

Opinie z Poradni dla dzieci:

 • do zerówki powinny być wystawione w sprawie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym,
 • natomiast dla dzieci szkolnych: w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą.

Formularze do pobrania

*adresy poszczególnych szkół znajdują się na dole strony

zerówka

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • zdjęcie do legitymacji

szkoła podstawowa

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający.
 • zdjęcie do legitymacji

gimnazjum

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający.
 • deklaracja języka nowożytnego (PDF)
 • zdjęcie do legitymacji

liceum

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający.
 • deklaracja języka nowożytnego (PDF)
 • deklaracja rozszerzeń (PDF)
 • zdjęcie do legitymacji

W przypadku rezygnacji ze szkoły należy pobrać plik.

adresy szkół

województwo śląskie:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie

Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie

Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

 

województwo małopolskie:


Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach

ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach

ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

 

województwo dolnośląskie:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu

ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi we Wrocławiu

ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

 

województwo mazowieckie:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim

ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim

ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela