Nauczyciele

Odpowiedzialni za zespół - Ola i Marcin Sawiccy

ola@szkolamontessori.com.pl

marcin@szkolamontessori.com.pl

Marcin Sawicki - Przedsiębiorczość

marcin@szkolamontessori.com.pl

Ola Sawicka

ola@szkolamontessori.com.pl

Magdalena Gach - matematyka

magdalena.gach@szkolamontessori.com.pl

Mateusz Kapała - j. angielski

mateusz.kapala@szkolamontessori.com.pl

Miłosz Barańczuk - geografia, przyroda

milosz.baranczuk@szkolamontessori.com.pl

Katarzyna Szczotka - ed. wczesnoszkolna

katarzyna.szczotka@szkolamontessori.com.pl

Roman Zoń - j. polski

roman.zon@szkolamontessori.com.pl

Jadwiga Tlałka - ed. wczesnoszkolna

jadwiga.tlalka@szkolamontessori.com.pl

Marta Kępka - ed. wczesnoszkolna

marta.kepka@szkolamontessori.com.pl

Barbara Błachut - j. polski

barbara.blachut@szkolamontessori.com.pl

Marek Łopatka - historia, wos

marek.lopatka@szkolamontessori.com.pl

Agnieszka Łoboz - j. rosyjski

agnieszka.loboz@szkolamontessori.com.pl

Ewa Lach - fizyka

ewa.lach@szkolamontessori.com.pl

Paweł Maciejny - informatyka

Kamila Żyrek - j. polski

kamila.zyrek@szkolamontessori.com.pl

Sabina Bednarz - j. angielski

sabina.bednarz@szkolamontessori.com.pl

Katarzyna Kaletka - mat / inf

katarzyna.kaletka@szkolamontessori.com.pl

Adam Kaliszuk - przyroda

adam.kaliszuk@szkolamontessori.com.pl

Ewa Tarkowska-Dowsilas - biologia

 ewa.tarkowska@szkolamontessori.com.pl

Magdalena Błachut - chemia

magdalena.blachut@szkolamontessori.com.pl

Danuta Pietraszko - historia

danuta.pietraszko@szkolamontessori.com.pl

Joanna Frycz - j.niemiecki

joanna.frycz@szkolamontessori.com.pl

Marek Wisła - EDB

marek.wisla@szkolamontessori.com.pl

Agata Obrocka - Wiedza o kulturze

agata.obrocka@szkolamontessori.com.pl

Karolina Małecka - historia sztuki

karolina.malecka@szkolamontessori.com.pl

Karolina Barańczuk - muzyka, his. muzyki

karolina.baranczuk@szkolamontessori.com.pl

Gosia Bożęcka - j. angielski

malgorzata.bozecka@szkolamontessori.com.pl

Anna Skrabska - j. polski

anna.skrabska@szkolamontessori.com.pl

Ludwik Bujok - religia

ludwik.bujok@szkolamontessori.com.pl

Beata Fałdrowicz - język francuski

beata.faldrowicz@szkolamontessori.com.pl

Paweł Madaliński - historia, wos

pawel.madalinski@szkolamontessori.com.pl

Jolanta Mięso - j. niemiecki

jolanta.mieso@szkolamontessori.com.pl

Jakub Nowak - fizyka

jakub.nowak@szkolamontessori.com.pl

Anna Olszowska - biologia kl 5

Anna.Olszowska@szkolamontessori.com.pl

Lucyna Oziminska - j. hiszpański

lucyna.oziminska@szkolamontessori.com.pl

Justyna Pawlak - j. włoski

justyna.pawlak@szkolamontessori.com.pl

Rafał Puda - EDB, karta rowerowa

rafal.puda@szkolamontessori.com.pl

Aniol Zielinski - religia

aniol.zielinski@szkolamontessori.com.pl

Ewa Byrska-Kastelik

j. polski

ewa.byrska-kastelik@szkolamontessori.com.pl

 

Grodzisk Mazowiecki - nauczyciele ED

Odpowiedzialni za zespół -

Safona i Przemysław Kozielec


safona.kozielec@szkolamontessori.com.pl

przemyslaw.kozielec@szkolamontessori.com.pl


Agnieszka Nec - j. polski

agnieszka.nec@szkolamontessori.com.pl

Joanna Nowak - matematyka, informatyka

joanna.nowak@szkolamontessori.com.pl

Agata Pyrzanowska - chemia

agata.pyrzanowska@szkolamontessori.com.pl

Anna Budny

geografia, j.niemiecki, j.hiszpański

anna.budny@szkolamontessori.com.pl

 

Agata Markieiwcz - historia, WOS

agata.markiewicz@szkolamontessori.com.pl

Olga Sawicka-Ripper - j.angielski

olga.sawicka-ripper@szkolamontessori.com.pl

Barbara Świdzińska -j.francuski

barbara.swidzinska@szkolamontessori.com.pl

Jacek Wolszczak

nauczenie wczesnoszkolne 1-3, j. angielski

jacek.wolszczak@szkolamontessori.com.pl

Bernadetta Wróblewska

biologia, przyroda, geografia

bernadetta.wroblewska@szkolamontessori.com.pl

Jacek Izdebski

fizyka

jacek.izdebski@szkolamontessori.com.pl

Tomasz Basiak

EDB, historia

tomasz.basiak@szkolamontessori.com.pl

Przemysław Kozielec

podstawy przedsiębiorczości

przemyslaw.kozielec@szkolamontessori.com.pl

Agnieszka Piwowarczyk-Tudek

j.polski

agnieszka.piwowarczyk-tudek@szkolamontessori.com.pl

Agnieszka Jarząbek

język polski, WOK

agnieszka.jarzabek@szkolamontessori.com.pl

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela