dodano: 24.12.2016, 10:14

"Dobra Zmiana" cd.

Ogłoszenia pozostałe:

DSCF4805.jpegSzanowni Państwo w związku ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pragniemy poinformować, że zmieniają się przepisy dotyczące zapisów dzieci do szkół, uzyskiwanie zgód na edukację domową i subwencji dla tzw. “zerówek”.

 

1. Składając wnioski o zgodę na edukację domową od 1 stycznia 2017, należy mieć opinię z Publicznej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej. Opinie Poradni Niepublicznych są ważne tylko te, które zostały wydane do końca grudnia 2016.

2. Do końca sierpnia  2017 możemy wyrażać zgody na edukację domową dla uczniów z całego kraju, od 1 września 2017 będziemy mogli podejmować decyzje tylko dla osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Z tego powodu prosimy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą szkołą, o złożenie dokumentów do końca sierpnia 2017.

3. I najnowsza wieść, subwencja oświatowa zostanie utrzymana na poziomie 0,6 na ucznia ED, sytucja finansowania zerówkowiczów w ramach ED jest opisana dosyć dwuznacznie.

 

Obliczenie subwencji, opis algorytmu:

Sf,i – oznacza liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego;

 

Ur,i = Sa,i +0,7⋅Sb,i+ 0,35⋅Sc,i+0,42⋅Sd,i+0,18⋅Se,i+0,6⋅Sf,i  

 

DSCF4653.jpeg

Fragment uzasadnienia Rozporządzenia Pani Minister dotyczący zerówki w ED:

“Objęcie subwencją (waga o wartości 0,25) dzieci w wieku 6 lat i wyżej odbywających roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego na poziomie kwoty dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2017 w średniej wysokości zbliżonej do kwoty 1 338 zł na dziecko. Dzieci przeliczane tą wagą nie będą przeliczane wagami dedykowanymi dla pozostałych dzieci w wieku 6 lat i wyżej w wychowaniu przedszkolnym (mogą być natomiast przeliczane wagami należnymi dla dzieci w wychowaniu przedszkolnym z tytułu niepełnosprawności). Z tytułu odbywania przez dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego w edukacji domowej, przedszkola nie są zobligowane do realizacji żadnych działań za wyjątkiem wydania zezwolenia na takie kształcenie. Z tego powodu nie ponoszą żadnych kosztów kształcenia tej grupy dzieci. Jednakże w związku z uwzględnianiem tej kategorii uczniów w ostatnich latach w dotacji przedszkolnej proponuje się finansowanie dzieci w wieku 6 lat i wyżej realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej w wysokości dotacji przedszkolnej na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki naliczone tą wagą będą rodzajem wsparcia dla gminy w organizacji wychowania przedszkolnego na swoim terenie, tj. będą pełnić podobną rolę jak przyznawana do tej pory dotacja przedszkolna z zakresu realizacji wychowania przedszkolnego. “

 
tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela